Top ponuka | Novostavby | Profil | Služby | Aktuality | Kariéra | Odporúčame | Kontakt

Predmetom činnosti spoločnosti sú služby v oblasti nehnuteľností, predovšetkým sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu všetkých typov nehnuteľností.

Okrem toho, že sprostredkovávame predaj, kúpu a prenájom všetkých typov nehnuteľností, zabezpečujeme aj kompletný servis v oblasti marketingu, v organizačnej a právnej oblasti, a to najmä vypracovanie návrhov zmlúv, návrhov na vklad do Katastra nehnuteľností, znaleckého posudku a zabezpečenie ďalších potrebných dokladov.

Podľa potreby poskytujeme našim klientom tiež kompletný servis pri vyhľadávaní a zhodnocovaní najvhodnejšej nehnuteľnosti pre daný zámer, ako aj pri samotnom realizovaní výstavby. V spolupráci s poprednými architektonickými ateliérmi zabezpečujeme vypracovanie architektonických návrhov a inžiniersku činnosť.

Okrem individuálneho predaja nehnuteľnosti sa venujeme aj zastrešovaniu väčších projektov, ako sú: predaj stavebných pozemkov, novovzniknutých, areálov rodinných domov, pozemkov na podnikateľské účely či príprave výstavby polyfunkčných areálov a supermarketov. Zaoberáme sa i samotnou investičnou výstavbou.

Ťažiskom činnosti spoločnosti je aj vyhľadávanie nových lokalít pre konkrétne investičné zámery našich klientov. Pri spracovávaní podkladov pre daný investičný zámer dokážeme zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné konanie spolu s inžinierskou činnosťou až po vybavenie územného rozhodnutia.

Naša práca sa začína mapovaním miestnych pomerov, overením vlastníckych vzťahov, zisťovaním územno-plánovacej informácie na Okresných a Miestnych úradoch a s tým súvisiacej vhodnosti pozemku pre daný účel. Riešime tiež možnosť zapracovať daný investičný zámer do územného plánu, zaoberáme sa možnosťami napojenia na inžinierske siete a overením jestvujúcich sietí u ich správcov, preverujeme možnosť komunikačného napojenia. Našu činnosť smerujeme tak, aby kupujúci po zložení kúpnej ceny mohol ihneď realizovať svoj zámer.

Pri realizácii kúpy nehnuteľnosti v prípade potreby zabezpečujeme priamu spoluprácu s peňažnými ústavmi, ktoré budú poskytovať úver na kúpu nehnuteľnosti, resp. pri priamej platbe zabezpečujeme bankový depozitný účet na skladanie kúpnych cien a ich častí, vedieme evidenciu platieb kúpnych cien, ich častí a termínov splatnosti.

Je pre nás samozrejmosťou zastúpenie klienta vo všetkých otázkach spojených s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľnosti a jej fyzickou obhliadkou.

Aj Vy môžete patriť k spokojným klientom, kontaktujte nás ešte DNES a dohodnite si podmienky využitia našich služieb ...

Mesto
Časť mesta
Typ
Objekt
Cena (Ako zadať cenu?)
Mena
E-mail (Čo je to mailing-list?)
Copyright © 2005, ALVE real. All rights reserved. Created by Styleweb.