Top ponuka | Novostavby | Profil | Služby | Aktuality | Kariéra | Odporúčame | Kontakt
Hlavnou činnosťou realitnej kancelárie je sprostredkovanie predaja a kúpy bytov, rodinných domov a pozemkov.

Pre klientov ktorým sme poskytli sprostredkovateľské služby, ale aj pre klientov, ktorí si sami najdú záujemcu o kúpu alebo predaj, poskytneme kompletné právne služby prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti, alebo s prevodom členských práv a povinností k družstevnému bytu.
1) pri bytoch vo vlastníctve
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • správny poplatok za výpis z listu vlastníctva
 • správny poplatok za kópiu z katastrálnej mapy
 • vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo darovacej zmluvy + návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností + rokovania so zmluvnými stranami o uzavretí tejto zmluvy
 • vypracovanie zámennej zmluvy
2) pri nehnuteľnostiach ( rodinný dom, pozemok, garáž )
 • vypracovanie znaleckého posudku - podľa veľkosti nehnuteľnosti
 • správny poplatok za výpis z listu vlastníctv
 • správny poplatok za kópiu z katastrálnej mapy
 • vypracovanie kúpnej zmluvy + návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností + rokovania so zmluvnými stranami o uzavretí tejto zmluvy
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv ( napr. zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, zmluvy o zriadení záložného práva, darovacej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena a i.)
 • na rokovaniach s klientami preberáme aj otázky týkajúce sa daňových povinností vyplývajúcich z predaja nehnuteľností ( daň z prevodu nehnuteľností, daň z príjmu ) + vyplnenie daňového priznania k dani z prevodu nehnuteľností
3) pri družstevných bytoch
 • zabezpečenie prevodu členských práv a povinností k družstevnému bytu ( prevod družstevného bytu ), pričom bežný "prevod" obsahuje:
 • rokovania so zmluvnými stranami o uzavretí dohody o prevode členských práv a povinností
 • vypracovanie dohody o prevode členských práv a povinností, zmluvy o uzavretí budúcej dohody o prevode členských práv a povinností
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní a prevzatí bytu
 • v cene nie je zahrnutý poplatok príslušného bytového družstva za prevod členských práv a povinností
4) pri prenájme bytov, rodinných domov, alebo iných nehnuteľností
 • vypracovanie nájomnej alebo podnájomnej zmluvy
 • poradenstvo v tejto problematike
Iné služby
 • poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní, alebo pri majetkovom vyporiadaní, v majetkových sporoch a pod.
 • konzultácie a poradenstvo architektom
 • poradenstvo a práce pri prestavbe bytov alebo objektov v obore vodoinštalačných, kanalizačných, plynárenských a murárských prác a pod.
Tešíme se na spoluprácu s Vami!
Mesto
Časť mesta
Typ
Objekt
Cena (Ako zadať cenu?)
Mena
E-mail (Čo je to mailing-list?)
Copyright © 2005, ALVE real. All rights reserved. Created by Styleweb.